คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณบดี
รองศาสตราจารย์วิไลพร สิริมังครารัตน์
บัณฑิตที่พึงประสงค์
ระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข่าวสารและภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับนายสุพศิน ดำอำไพ (เอิน)

แสดงความยินดีกับนายสุพศิน ดำอำไพ (เอิน)

เมื่อวันที่: 2012-11-20 10:00:45

แสดงความยินดีกับนายสุพศิน ดำอำไพ (เอิน) นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันโครงการ Central Y Club Love The Earth  TVC Contest 2012 

การประชุมสัมมนาการพัฒนาสหกิจศีกษาอาเซียน และงานนิทรรศการแสดงผลงานปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกาาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555

การประชุมสัมมนาการพัฒนาสหกิจศีกษาอาเซียน และงานนิทรรศการแสดงผลงานปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกาาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่: 2012-11-06 09:02:36

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม การประชุมสัมมนาการพัฒนาสหกิจศีกษาอาเซียน และงานนิทรรศการแสดงผลงานปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกาาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555 ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ณ ห้อง ซีจีวี 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการแสงเทียนแห่งปัญญา ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการแสงเทียนแห่งปัญญา ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม

เมื่อวันที่: 2012-09-27 13:13:36

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555 ทางคณะฯได้จัดโครงการแสงเทียนแห่งปัญญา ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ฝึกปฏิบัติสมาธิ และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้นำแนวปฏิบัติในการฝึกสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวัน

นายธีระพงษ์ มังคละ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

นายธีระพงษ์ มังคละ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

เมื่อวันที่: 2012-09-21 13:26:35

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 นายธีระพงษ์ มังคละ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน

ดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์แม่ริม

ดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์แม่ริม

เมื่อวันที่: 2012-08-29 15:18:21

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์หน้าที่
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป »

ทั้งหมด 50 เรคคอร์ด