คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณบดี
รองศาสตราจารย์วิไลพร สิริมังครารัตน์
บัณฑิตที่พึงประสงค์
ระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข่าวสารและภาพกิจกรรม
LAMP-TECH มาศึกษาดูงาน

LAMP-TECH มาศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่: 2013-08-04 12:50:22

วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปางมาศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.นอร์ทเชียงใหม่ โดยมีการบรรยายเรื่องการจัดทำเว็บดีไซน์ โดยวิทยากรที่เป็นศิษย์เก่าของทั้ง 2 สถาบัน ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

อบรมป่าไม้ ปี 56

อบรมป่าไม้ ปี 56

เมื่อวันที่: 2013-08-03 20:26:49

อ.วัชรพงษ์ ณ เชียงใหม่ และ อ.รุ่งฤทธิ์ อนุตรวิรามกุล ไปเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการข้อมูบเว็บไซต์ การจัดการหนังสือเวียนภายในอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการข้อมูลปริมาณน้ำฝนออกไลน์ ด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูป" ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

การแสดงของนักศึกษาเกาหลี จำนวน 13 คน นำโดยคุณ Sung Chun Chang จากมูลนิธิ Hope and Life Development (Chiang Mai)

การแสดงของนักศึกษาเกาหลี จำนวน 13 คน นำโดยคุณ Sung Chun Chang จากมูลนิธิ Hope and Life Development (Chiang Mai)

เมื่อวันที่: 2013-08-03 18:49:48

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ ได้เชิญให้มีการแสดงของนักศึกษาเกาหลี จำนวน 13 คน
นำโดยคุณ Sung Chun Chang จากมูลนิธิ Hope and Life Development (Chiang Mai)
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 11.30 - 13.00 น. ที่ผ่านมา ณ บริเวณโรงอาหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

น้อมจิตวันทาครูบาอาจารย์ ’56

น้อมจิตวันทาครูบาอาจารย์ ’56

เมื่อวันที่: 2013-07-11 17:14:43

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมในโครงการน้อมจิตวันทาครูบาอาจารย์ ซึ่งมีอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นประธานในงาน

ค่ายสานสัมพันธ์ฯ 56

ค่ายสานสัมพันธ์ฯ 56

เมื่อวันที่: 2013-07-06 20:56:48

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่าง เพื่อ พี่ และน้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556หน้าที่
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป »

ทั้งหมด 50 เรคคอร์ด