คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณบดี
รองศาสตราจารย์วิไลพร สิริมังครารัตน์
บัณฑิตที่พึงประสงค์
ระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข่าวสารและภาพกิจกรรม
โครงการทัศนศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร (ภาครัฐบาล-ภาคเอกชน)

โครงการทัศนศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร (ภาครัฐบาล-ภาคเอกชน)

เมื่อวันที่: 2013-09-19 16:28:12

โครงการทัศนศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร (ภาครัฐบาล-ภาคเอกชน) ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2556

โครงการอมรมสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบ และบริหารระบบฐานข้อมูลในองค์กร

โครงการอมรมสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบ และบริหารระบบฐานข้อมูลในองค์กร

เมื่อวันที่: 2013-09-19 16:26:46

โครงการอมรมสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบ และบริหารระบบฐานข้อมูลในองค์กร ณ ห้อง 040507 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วันพุธ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2556

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่: 2013-09-07 23:52:40

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษากับ บ.อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่: 2013-09-07 23:27:46

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษากับ บ.โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด 

 

งานสัมมนา และ แข่งขันเกมออนไลน์ E-Sport

งานสัมมนา และ แข่งขันเกมออนไลน์ E-Sport

เมื่อวันที่: 2013-08-19 11:02:51

งานสัมมนาเกี่ยวกับ พบ.คอมพิวเตอร์น่ารู้ และ งานแข่งขันเกมออนไลน์ LOLหน้าที่
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป »

ทั้งหมด 50 เรคคอร์ด