คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณบดี
รองศาสตราจารย์วิไลพร สิริมังครารัตน์
บัณฑิตที่พึงประสงค์
ระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข่าวสารและภาพกิจกรรม
โครงการอบรมและแข่งขัน NCU Mobile App เทคนิคลำพูน

โครงการอบรมและแข่งขัน NCU Mobile App เทคนิคลำพูน

เมื่อวันที่: 2013-12-12 14:54:51

โครงการอบรมและแข่งขัน NCU Mobile App  โรงเรียนที่ 5 ที่วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
โดยมีนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 เข้าร่วมอบรม ประมาณ 40 คน
ซึ่งน้อง ๆ นักศึกษาได้เข้าร่วมอบรม jQuery Mobile อย่างสนุกสนาน และ มีอาจารย์ วิทยากร รุ่นพี่
จากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมให้ความรู้อย่างอบอุ่น
ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ในวันที่ผ่านมา

โครงการอบรมและแข่งขัน NCU Mobile App วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

โครงการอบรมและแข่งขัน NCU Mobile App วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

เมื่อวันที่: 2013-12-12 14:48:40

โครงการอบรมและแข่งขัน NCU Mobile App  โรงเรียนที่ 4 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
โดยมีนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 เข้าร่วมอบรม ประมาณ 45 คน
ซึ่งน้อง ๆ นักศึกษาได้เข้าร่วมอบรม jQuery Mobile อย่างสนุกสนาน และ มีอาจารย์ วิทยากร รุ่นพี่
จากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมให้ความรู้อย่างอบอุ่น
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ในวันที่ผ่านมา

โครงการอบรมและแข่งขัน NCU Mobile App โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

โครงการอบรมและแข่งขัน NCU Mobile App โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

เมื่อวันที่: 2013-11-29 00:47:00

โครงการอบรมและแข่งขัน NCU Mobile App  โรงเรียนที่ 3 ที่โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
โดยมีนักศึกษาระดับชั้น มัธยม 6 เข้าร่วมอบรม ประมาณ 30 คน
ซึ่งน้อง ๆ นักศึกษาได้เข้าร่วมอบรม jQuery Mobile อย่างสนุกสนาน และ มีอาจารย์ วิทยากร รุ่นพี่
จากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมให้ความรู้อย่างอบอุ่น
ณ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ในวันที่ผ่านมา

โครงการอบรมและแข่งขัน NCU Mobile App โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี

โครงการอบรมและแข่งขัน NCU Mobile App โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่: 2013-11-26 14:40:58

โครงการอบรมและแข่งขัน NCU Mobile App  โรงเรียนที่ 2 ที่โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
โดยมีนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 เข้าร่วมอบรม ประมาณ 40 คน
ซึ่งน้อง ๆ นักศึกษาได้เข้าร่วมอบรม jQuery Mobile อย่างสนุกสนาน และ มีอาจารย์ วิทยากร รุ่นพี่
จากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมให้ความรู้อย่างอบอุ่น
ณ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี หรือ (LCCT) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00 - 11.30 น.
ในวันที่ผ่านมา

โครงการอบรมและแข่งขัน NCU Mobile App โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

โครงการอบรมและแข่งขัน NCU Mobile App โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่: 2013-11-24 13:42:14

สถาบันการศึกษาแรกของโครงการ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์หน้าที่
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป »

ทั้งหมด 50 เรคคอร์ด