โครงการมหากุศล ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่: 2014-07-15 14:15:31

นักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการมหากุศล ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557
สถานที่ วัดหางดง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมถวายเทียนและภัตตาหารภาคเช้า


กิจกรรมจิตอาสาภาคบ่าย


กิจกรรมเวียนเทียนในภาคค่ำ