ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับรางวัล เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2557

เมื่อวันที่: 2014-09-21 18:53:29

ขอแสดงความยินดีกับ นายเจตน์ณรงค์ คำเป็ง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557