ขอแสดงความยินดีกับรางวัลคนดีศรีเชียงใหม่

เมื่อวันที่: 2013-09-21 19:40:46

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดและนางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้กับนายพงศ์ปกรณ์ ทองจินดา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2556