ติดต่อเรา

เมื่อวันที่: 2013-08-04 14:43:07

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
อาคาร 4 ชั้น 5  
เลขที่ 169 หมู่ 3
ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ 50230

 

โทรศัพท์: 053-819-968
โทรสาร: 053-819-998
อีเมลล์: info@science-ncu.com
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น